Archive for oktober, 2012

Lediga Jobb populärt

Det kanske mest intressanta, av statistik över längre tid att döma, är avdelning ”Lediga Jobb” på Vi Mellan Jobben. Det kanske inte är så underligt, med omkring 8% arbetslösa i landet.
/Bengt

Kommentera